Slik velger du CFD megler for trading

cfd megler anbefalt norge norsk trading contracts for difference

Det kan være flere gode grunner til å velge en CFD megler fremfor en ordinær nettmegler som tilbyr aksjehandel. Dette skal vi ikke fokusere så mye på her. I denne artikkelen vil vi heller fokusere på hvordan du kan finne frem til den beste CFD megleren.

CFD meglere

I løpet av de siste årene har det kommet et stort antall CFD meglere på markedet som tilbyr trading til både norske og internasjonale investorer. Det er selvsagt svært varierende kvalitet på tjenestene disse tilbyr. Det er også svært varierende kostnader forbundet med å bruke disse CFD meglerne. For at du skal kunne lykkes med trading er det derfor viktig at du velger beste CFD megler. Ved å sammenligne de ulike tjenestene med punktene vi går igjennom tror vi at du kan finne frem til den CFD megleren som passer best for deg.

Utvalg av CFD for trading

Skal du velge en CFD megler for daytrading er det selvsagt viktig at megleren tilbyr CFD på de instrumentene du vil trade. Det vanlige er at CFD meglere tilbyr kontrakter på aksjer, indekser, råvarer, valuta og kryptovaluta. Dermed kan vi si at de fleste faktisk har et bra utvalg. Men, det er store forskjeller. Det finnes mange CFD meglere som tilbyr trading med rundt 1000 CFDer. Andre tilbyr trading med flere 1000 CFDer på aksjer fra flere børser, eksotiske valutakryss og mindre vanlige råvarer som lean hogs eller soya bønner.

Mange vil nok tenke at nettmegleren som tilbyr trading med flest CFD er den beste. Så enkelt er det ikke. Vi anbefaler derfor at du sammenligner flere CFD meglere som tilbyr de instrumentene du ønsker å trade, og så finne den beste. Som du vil lese mer om i denne artikkelen er det også viktig å se på hvilke andre tjenster megleren tilbyr, og ikke minst, hva som er kostnaden for å bruke megleren.

 • Aksjer
 • Indekser
 • Råvarer
 • Valuta
 • Kryptovaluta

Teknisk analyseprogram

Mange tradere foretrekker å ha et eget teknisk analyse verktøy fremfor å bruke løsningen nettmegleren tilbyr. Det er svært vanlig at du får tilgang realtidskurser og program for teknisk analyse når du registrerer deg hos en CFD megler. Men, dette er ofte veldig enkle program som rett og slett kan bli for enkle for mer erfarne tradere som lager avanserte tekniske analyser.

TradingView er et mye brukt program for teknisk analyse, og det finnes mange daytradere som bruker dette. En fordel med dette analyseprogrammet er at det kan kobles sammen med handelsplattformen til flere nettmeglere. For eksempel kan du koble din Skilling konto sammen med TradingView. Ved å gjøre dette kan du gjennomføre trades direkte i TradingView. I tillegg er det også mulig å skrive algoritmer som kan gjennomføre handler for deg automatisk med denne løsningen.


 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer fra hele verden
 • Ingen kurtasje - lav spread


Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Selskapsanalyser og kursmål

Selskapsanalyser og kursmål er først og fremst rettet mot langsiktige investorer som vil beholde aksjene over lengre tid. Likevel. Både analyser og kursmål kan være nyttige for tradere som vil utnytte kortsiktige svingninger i markedet. En analyse kan sees på som en oppsummering av hva markedet forventer av selskapet over tid. Her vil det selvsagt kunne oppstå avvik fra det som er forventet. Dette kan igjen skape muligheter for å trade aksjen kortsiktig. Er du en aktiv kunde på eToro vil du få tilgang til aksjeanalyser på utvalgte selskap. Disse er levert av anerkjente investeringsbanker og meglerhus, og disse kan derfor være nyttige for deg som er en kortsiktig trader.

Nyhetsoppdateringer og finanskalender

Nyheter eller informasjon er svært viktig når du trader med CFD. Faktisk er det slik at aksjekursene i stor grad er et resultat av all tilgjengelig informasjon om selskapet. Dette betyr igjen at nyheter og ny informasjon kan føre til endringer i kursene. Dette kan være både store og små endringer, og det kan skape muligheter for trading med CFD.

Mange nyheter kommer til faste tidspunkt. For eksempel vil arbeidsmarkedstall og rentebeslutninger fra sentralbanker til faste tider. Det samme gjelder for selskapsresulater. Det kan være mye å holde styr på, men med en finanskalender vil du raskt kunne få oversikten over det som skjer den kommende uken.

Det vil selvsagt være en fordel å ha en CFD megler som gir deg tilgang til både finanskalender og nyhetsoppdateringer. Dette er noe mange CFD meglere tilbyr. I tillegg kan du også få tilgang til dette gjennom analyseprogram som TradingView.

Tradingforum

Det er mange som finner informasjon på forum som Shareville og Hegnar Forum. Det er ingen tvil om at det er mange av brukerne på disse forumene som har mye peilling på det de skriver om. Samtidig er det fryktelig mye støy og regelrett spam på disse forumene. Du trenger ikke å bruke mye tid på Hegnar Forum før du kommer over desperate skribenter som prøver å løfte kursene på aksjene de er investert i ved å komme med ville spekulasjoner.

Dette er selvsagt noe som går igjen på de aller fleste forum for trading og aksjer. Men, det finnes også tradingforum som skiller seg positivt ut. Et eksempel på det er forumet til eToro. Dette er et forum med mange millioner brukere fra hele verden, og dette forumet holder faktisk ganske høy kvalitet. Her kan du finne mye nyttig informasjon. Det er også enkelt å vurdere de forskjellige brukerne siden disse kan velge å vise frem investeringene og trades sine. Dermed kan du se om brukerne faktisk tjener penger på trading eller om de taper.

Kostnader hos CFD meglere

Skal du bruke CFD til trading er det svært viktig å ha fokus på kostnader. Det er vanlig at en CFD megler ikke tar kurtasje når du kjøper og selger CFD på samme måte som en aksjemegler. Men, dette betyr ikke at det ikke er noen kostnader forbundet med å bruke CFD megleren. Spread er en kostnad som i utgangspunktet er skjult. Dette er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs som stilles i markedet. Dermed er dette en kostnad som også kommer i tillegg når du bruker en vanlig aksjemegler.

Når det kommer til CFD meglere er spread ofte den eneste kostnaden forbundet med kjøp og salg. (Det kan komme andre kostnader for eksempel ved bruk av gearing eller ha langsiktige posisjoner med CFD.) Hvilken spread de ulike CFD meglerne tar varierer veldig. Ser du på CFD meglere som eToro og er det vanlig med en spread rundt 0,2 % på CFD for aksjer. Velger du CFD meglere som Plus500 eller Markets kan du ofte ende opp med en spread rundt 1 %.

Med mange handler over tid vil det selvsagt bli svært dyrt å betale 1 % hver gang du kjøper og selger CFD. Dette kan spise opp både egenkapitalen du har til trading og eventuell avkastning. En høy spread vil faktisk gjøre det vanskeligere for deg å lykkes med trading. Derfor er det viktig å ha kostnadsfokus og holde utgiftene på et så lavt nivå som mulig.

 • Kurtasje
 • Spread
 • Andre kostnader

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *