Day trading for nybegynnere

Før man begynner med day trading er det mye som læres, spesielt om man ikke har lest økonomi eller har erfaring med kjøp og salg av aksjer fra før. Vi har laget en guide om day trading for nybegynnere som gir deg en rask innføring. Dersom day trading er noe du ønsker å fortsette med anbefaler vi at du følger linkene i artikkelen. Disse vil ta deg med til nettsider hvor du kan lære mer om teknisk analyse og andre nyttige ting.

[table “3” not found /]

Day trading for nybegynnere

Day trading går ut på å gjøre kortsiktige handler hvor man utnytter svingningene i markedet. Det betyr at for day traderen er det fokus på å ta mange små gevinster. Det andre ytterpunktet for aksjehandlere er langsiktige investorer som derimot har sikte på få, men større gevinster fra aksjehandel. Når du ser på grafen for Oslo Børs er det ingen tvil om at langsiktige investorer har fått god avkastning, men samtidig er det lett å se at børsen ikke har steget jevnt. Det er ofte dager med store svingninger, med oppgang og nedgang på børsen. Som day trader kan man utnytte disse svingningene, og det er til og med mulig tjene penger mens markedet faller.

Hva skal du trade?

Aksjer, råvarer, opsjoner, obligasjoner, indekser, ETF, ETN, valuta. Listen over hva som kan trades er lang, og enda lengre blir den når vi ser på alle forskjellige aksjer, indekser, osv, som kan trades. Bare på Oslo Børs finnes det flere 100 ulike selskaper, og det gjør det umulig å ha oversikten om man day trader på egenhånd. Derfor er det å anbefale at du spesialiserer deg på noen få aksjer, valuta eller indekser. Men, det er også viktig og ikke bare ha et spesielt fokus på for eksempel et lite utvalg aksjer. Trader du Statoil vil du raskt oppdage at du kan få mye nyttig informasjon ved og også følge med på oljeprisen.

Teknisk analyse

En annen viktig ting å lære om day trading for nybegynnere er teknisk analyse. Teknisk analyse en en kvantitativ analyseform som tar sikte på å fange markedspsykologien ved bruke av tekniske trender, tekniske formasjoner eller tekniske indikatorer. Fordelen med tekniske analyse er at det er en utrolig effektiv analysemetode som også kan brukes på alle forskjellige finansielle instrumenter som aksjer, råvarer, valuta, indekser og til og med kryptovaluta som Ripple. I dag finnes det flere nettmeglere som tilbyr gratis teknisk analyse program med gratis realtidskurser. Det anbefales at du gjør deg godt kjent med analyse programmet slik at du kan utnytte hele potensialet når du lager tekniske analyser for aksjetrading på nett.

Trading strategi

Man må ha en plan før man begynner å trade CFD. For det er klart at man ikke kommer til å tjene penger på hver eneste hanel man gjør, og hva skal man egentlig gjøre når aksjen man kjøpte faller? Skal man selge eller vente på at den henter seg inn igjen?

Stop/loss

Som day trader må man venne seg til tanken om at man gjør feil. Utfører du 2 – 3 handler pr dag vil du i løpet av et år handle opp mot 1000 ganger. Det sier seg selv at det kommer noen tap på disse handlene. Da gjelder det å ta konsekvensen av å ha gjort en feil så raskt som mulig. Det er her stop loss kommer inn i bildet. En stop loss er en automatisk handel som blir gjennomført dersom kursen faller ned på et forhåndsbestemt nivå. Kjøper du en aksje til 100 kr, vil en stop loss på 95 kr bety at dersom kursen faller til 95 kr blir den automatisk solgt. På den måten kan du unngå å sitte med en aksje som kanskje vil falle mye mer.

Take profit

Take profit er det motsatte av en stop loss. Her selger du nemlig aksjen når den har nådd kursmålet sitt. Det betyr at du sikrer gevinst. Innen day trading sier man ofte at the trend is your friend. Det er en tommelfingerregel som sier at man skal beholde aksjer som stiger. Det høres kanskje selvfølgelig ut. Men, i praksis er det mange som selger aksjene med gevinster og beholder aksjene som faller. Det blir en blodrød portefølje etter hvert.

Belåning

Belåning, aksjekreditt eller gearing er en kontokreditt som gir deg et kortsiktig lån fra nettmegleren som kan brukes til day trading av aksjer, råvarer, indekser eller valuta. Det er ditt eget innskudd som blir stilt som sikkerhet, og avhengig av hva du trader kan du geare posisjonen din opp mot 20 ganger. Bruker du 20 ganger gearing vil du få 20 ganger høyere avkastning på egenkapitalen, men husk også at dersom markedet går mot deg kan du tape 20 ganger så mye også.

Shorting

Shorting er en handel som lar deg tjene penger på fallende kurser. med aksjer gjøres en short handel ved at du låner aksjer som du selger i markedet. Dersom kursen faller vil du kunne kjøpe aksjene tilbake til en lavere kurs, og da vil du beholde de pengene du sparer på å kjøpe aksjene billigere. Ved å bruke CFD til shorting kan du også tjene penger på et fallende marked. Men, her låner du ikke aksjer eller råvarer som du selger. CFD for shorting er nemlig satt sammen slik at du kjøper en CFD som har motsatt bevegelse av det underliggende produktet.

Risikodiversifisering

Noe mange nye tradere overser, er viktigheten av å diversifisere porteføljen. Ofte kommer man over en lovende teknisk formasjon, eller en god analyse, og går all in i en enkelt aksje. Det gir stor risiko, og man blir veldig utsatt for det som skjer med kursen i denne. Ved å kjøpe flere aksjer, indekser, råvarer eller valuta kan man få en god risikodiversifisering som kan gi porteføljen din en bedre risikoprofil.

Hvilken nettmegler?

Det finnes flere nettmeglere for norske day tradere, og det er veldig varierende kvalitet. Det som er viktig å sjekke før du velger hvilken nettmegler du skal bruke er at de tilbyr trading i de finansielle instrumentene du vil trade. Det er også viktig å sjekke at de gir deg tilgang til teknisk analyseprogram med realtidskurser. Når du driver med day trading er det også viktig å holde kostnadene for trading så lave som mulig. Med flere handler om dagen kan det nemlig påløpe store utgifter til disse, og det trekkes selvsagt fra gevinstene dine. Nettmeglerne vi bruker er Capital.com og eToro Norge. Begge har et stort utvalg av CFD, samtidig som de har lave priser for handel. Du får også tilgang til gratis realtidskurser i programmet for teknisk analyse. Følger du linkene til disse nettmeglerne kan du også åpne en gratis treningskonto hvor du kan teste day trading.

Åpne tradingkonto

Nedenfor kan du lese mer om det som er noen av de beste stedene å begynne med day trading. Kostnadene er lave, samtidig som du får mange fordeler uten å måtte betale , noen eksempler er realtidskurser og nyheter.

eToro Norge

eToro tilbyr handel i ekte aksjer, CFD på indekser, råvarer og valuta. Det er en stor fordel med godt utvalg siden det kan gi deg en god risikodiversifisering når du driver med day trading. Når du åpner konto på eToro Norway får du tilgang til gratis realtidskurser, nyheter, aksjekreditt og program for teknisk analyse. Uten minstekurtasje kan du starte trading på nett med så lite som 2500 kr.

  • Gå til etoro.com
  • Registrer en gratis tradingkonto

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 68 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.