Day trading for nybegynnere

Daytrading går enkelt forklart ut på å kjøpe og selge aksjer samme dag. Å få dette til og faktisk tjene penger på handlene er vanskelig. Faktisk er det kun de færreste som får til dette. I denne artikkelen skal vi gå dypere inn på hvordan aksjetrading fungerer slik at du kan finne ut om det er noe som kan fungere for deg.

Hva er daytrading?

Kortsiktig trading går ut på å utnytte svingninger i markedet. Sagt med andre ord går det ut på å kjøpe når kursene faller til lave nivåer og selge når de stiger til høye nivåer. Altså er det ikke noe mål å eie aksjer eller andre verdipapirer over tid. Tradere er kun ute etter prisforskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs.

Handlene gjennomføres hyppig. Tidshorisonten kan være fra noen få minutter til noen timer eller kanskje en dag. Daytradere vil sjeldent beholde aksjer over flere dager.

Anbefalte nettmeglere for daytrading


  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • Ingen kurtasje - lav spread


Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Kostnader, risk/reward og hitrate

Når du skal trade er det viktig at du har struktur og kontroll på hvilke handler du gjør. Du må også føre statistikk på dine trades for å se hva du tjener på og hva du taper på. Det gjelder selvsagt å spisse seg inn mot tradingen du tjener på.

Når du har gjennomført et antall handler kan du se hvilken hitrate du har på dine trades. Du vil også få et inntrykk av hvilken risk/reward du trader med. Legger du til kostnader som kurtasje, internet, nyhetstjenester og analyseprogram kan du se hvordan du vil gjøre det over tid.

Hvilken hitrate du oppnår vil avhenge av flere ulike faktorer. Dersom du har lengre tidshorisont og trader trender vil du nok kunne oppnå en bedre hitrate enn om du trader små tekniske formasjoner intradag. Hitraten vil være viktig siden denne har innvirkning på hvilken risk/reward du kan ta på deg.

Har du en lav hitrate vil du være avhengig av å tjene mye på handlene du treffer på. Samtidig vil du være avhengig av å kutte tapene slik at disse ikke spiser opp fortjenesten fra handlene som går i pluss. Har du en høy hitrate vil du kunne sikre avkastning raskere, samtidig som du kutter tap ved å bruke stop loss ordre.

Bruker du tradisjonelle meglere vil du normalt måtte betale kurtasje hver gang du kjøper og selger aksjer. Samtidig har du også kostnaden som kalles for spread. Spread er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Velger du en nettmegler vil ofte spread være eneste kostnad så fremt du ikke bruker gearing eller instrumenter som ETF eller ETN.

Instrumenter for daytrading

Likviditet er viktig når du skal drive med day trading. Likviditet er et mål på hvor mye omsetning det er i aksjen eller instrumentet du trader. Dette er en risiko som du ønsker å ha kontroll på, for dersom du handler aksjer som er lite omsatt kan du risikere å ikke få solgt eller få kjøpt aksjer. Dette gjelder ikke bare for aksjer, det gjelder for samtlige instrumenter.

De fleste som driver med trading fokuserer ofte på aksjer eller indekser, valuta, kryptovaluta eller råvarer. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig likviditet i disse markedene til å drive med day trading.

Aksjer og indekser, valuta eller FOREX, krypto og råvarer kan trades med instrumenter som nettopp aksjer, børsnoterte fond eller ulike typer kontrakter som CFD, opsjoner eller futures. Opsjoner og futures er forbeholdt profesjonelle aktører, noe som gjør at kun enkelte tradere får tilgang til disse. Aksjer, børsnoterte fond og CFD er derimot tilgjengelig for ikke-profesjonelle aktører.

Gearing og shorting

Gearing er et verktøy som passer best for tradere som har erfaring med å handle aksjer fra tidligere siden dette gir økt risiko. Gearingen kan være konstruert på ulike måter avhengig av hvilke instrumenter du trader, men den grunnleggende funksjonen er lik. Når du trader med gearing vil du ta på deg en høyere risiko ved at du handler for mer enn egenkapitalen din. Dette fører til at avkastningen din vil øke med en multiplikator som tilsvarer nivået av gearing du bruker. Dersom kursen på en long-investering øker vil det føre til at avkastningen din øker med gearing-multiplikatoren. Motsatt er det dersom kursen på en long-investering faller. Her vil tapet ditt øke med gearing-multiplikatoren.

Mange tradere bruker også shorting når de forsøker å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Å shorte går ut på å innta en posisjon som stiger i kurs dersom det underliggende faller i verdi. For eksempel kan du shorte aksjer ved å låne aksjer fra investorer som er villige til å låne ut aksjer, så selge disse for å kunne kjøpe de tilbake til en lavere kurs. Her har du en risiko dersom kursen stiger. Må du kjøpe aksjene tilbake til høyere kurs vil du bli påført et tap. Aksjen kan i teorien også stige uendelig, dermed har du en svært høy risiko når du shorter aksjer.

Strategier for aksjetrading

Mange tradere som trader aksjer bruker spesielle strategier for å kontrollere risiko. En strategi er par trading hvor du trader to aksjer som driver innenfor samme bransje. Strategien skal være markedsnøytral siden du inntar en long posisjon i aksjen som du tror skal stige, og samtidig inntar en short posisjon i aksjen som du tror skal underperforme. Dette er en strategi som kan fungere godt for aksje tradere som har mye kunnskap og erfaring fra en brasje. Dette kan for eksempel være container frakt eller oljetank innenfor shipping.

Teknisk analyse

Timing er svært viktig innenfor aksje trading. Her er det mange tradere som bruker teknisk analyse for å time kjøp og salg av aksjer. Innenfor teknisk analyse har vi støtte og motstandsnivåer. Disse kan igjen være nyttige når du skal finne tekniske trender eller tekniske formasjoner som kan trades.

Tolkningen av teknisk støtte og teknisk motstand er svært subjektiv. Derfor er det viktig at du fører statistikk for å se hvilke formasjoner eller trender som gir deg signaler du kan utnytte.

Nettmegler for daytrading

Når du skal velge en nettmegler for daytrading er det flere ting du må vurdere slik at du finner den løsningen som er best. I denne teksten har vi kun overfladisk gått gjennom noen av de viktigste punktene som må være på plass for å kunne driver seriøst med daytrading i Norge. Akkurat hvilken nettmegler som faktisk er best er vanskelig å si. Det er mange sider ved tradingplattformer som vurderes subjektivt. Vi pleier derfor å heller gi tips til hvordan du selv kan finne frem til en bra nettmegler for aksjetrading.


  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • Ingen kurtasje - lav spread


Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Kostnader og priser

Når du driver med aksjetrading vil du gjennomføre et stort antall handler. Dette i seg selv kan bli dyrt dersom du må betale en høy kurtasje og spread for hver handel. I tillegg vil du også gjennomføre handler som medfører tap. Derfor er det viktig å velge en nettmegler som har lave kostnader på kjøp og salg av aksjer.

Utvalg og verktøy

Har du lite erfaring med aksjer og aksjetrading vil du garantert få mange tap på dine handler. Derfor kan vi anbefale å åpne en treningskonto hvor du kan gjennomføre handler med lekepenger. Dette kan gi deg god trening eller voksenopplæring i aksjetrading hvor du ikke trenger å risikere din egne penger. Slike treningskontoer kan du åpne på for eksempel eToro.

Når du skal velge nettmegler for å drive med aksje trading er det viktig at du har verktøy som lar deg holde deg oppdatert på markedene du følger. Du vil trenge en finanskalender som gir deg oversikt over rentemøter, fremleggelse av makroøkonomiske tall som inflasjon og forbrukerforventninger, selskapsrapporter og annet som kan påvirke kursene.

Selvsagt trenger du også en nyhetstjeneste slik at du kan følge med på tallene som legges ut i realtid. Når disse tallene slippes vil de påvirke aksjemarkedet øyeblikkelig, og det kan komme store bevegelser. Da er det viktig å ha både nyheter og aksjekurser i realtid slik at du kan agere på disse nyhetene.

Å ha tilgang til et analyseverktøy til teknisk analyse er også svært viktig, spesielt om du skal trade på trender eller tekniske formasjoner. Analyseverktøy får du ofte tilgang til gjennom seriøse nettmeglere. Men, mange foretrekker å bruke egne program til dette. Her kan for eksempel TradingView analyseprogram være et bra alternativ. Dette programmet kan også kobles sammen med nettmeglere som Skilling.

Det finnes også flere andre verktøy og løsninger som kan være nyttige. For eksempel har Nordnet aksjeforumet Shareville hvor tradere og investorer kan diskutere aksjer og investeringer. Det samme gjelder for eToro som har sitt eget aksjeforum med millioner av brukere fra hele verden.