Teknisk analyse av aksjer

Teknisk analyse er en analysemetode som er mye brukt ved trading av aksjer. Selv om det kan virke som en veldig komplisert metode er den faktisk ganske enkel å lære.

aksjetrading på nett

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Teknisk analyse

Teknisk analyse er mye brukt til aksjetrading, valutahandel, råvaretrading og nå også trading av kryptovaluta. Metoden skiller seg ut fra klassisk analyse ved at teknisk analyse i mindre grad sier noe om hva en aksje bør være verdt.

Derimot forsøker den å si noe om hva markedet mener om en aksjekurs eller indeks. Analysemetoden forsøker nemlig å fange opp psykologien til aktørene i markedet.

Teknisk støtte og teknisk motstand

Noe av det mest grunnleggende for aksjetraderne som følger med på realtidskurser og lager tekniske analyser er støtte- og motstandsnivåer. Ikke bare gir disse områdene viktig informasjon som kan brukes til å finne kjøps- eller salgsnivåer. De er også en viktig del av tekniske trender og tekniske formasjoner som vi kommer tilbake til om litt.

Ideen bak teknisk støtte og teknisk motstand er at dette er nivåer hvor aktørene i markedet enten vurderer prisen på aksjen som attraktiv, noe som fører til at de kjøper aksjen, eller at prisen er høy, noe som fører til at de selger aksjen.

Teknisk støtte er definert som et nivå hvor kursen tidligere har reagert opp minst to ganger tidligere etter å ha falt. At kursen stiger fra dette nivået forklares ved at aksjen er billig priset i følge markedet. Det fører igjen til kjøpspress og stigende kurser.

Teknisk motstand er derimot et nivå hvor kursen tidligere har reagert ned minst to ganger tidligere etter å ha steget. Kursen faller tilbake fordi traderne mener aksjen er for dyrt priset og selger seg ut. Salgspresset gir igjen fallende kurser.

Dersom aksjekursen bryter gjennom en støtte og det blir et etablert brudd, vil støtten bli til et motstandsnivå. Motsatt er det dersom kursen bryter gjennom et motstandsnivå. Dette vil da bli til et støttenivå.

Etablerte brudd innen teknisk analyse

For å finne etablerte brudd innen teknisk analyse må du benytte candle sticks chart. Dette fordi definisjonen av et etablert brudd er når kursen har brutt gjennom en støtte eller motstand og får et helt candle stick som dannes på oversiden av motstanden eller på undersiden av støtten.

Tekniske trender

Tekniske trender er langsiktige bevegelser i en retning på chartet. De er definert ved at aksjekursen beveger seg mellom en støtte og en motstand som er like. For at det skal bli ansett som en definert trend må støtten ha blitt testet minst tre ganger, mens motstanden må ha blitt testet minst to ganger.

Det finnes tre ulike tekniske trender. Der er stigende trender, fallende trender og sidelengse trender. Som regel vil et brudd ut av en stigende trend føre til en sidelengs trend. Det samme vil et brudd ut av en fallende trend.

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner brukes ofte til å finne kjøps- eller salgssignaler. De tekniske formasjonene dannes som regel over kortere tid og kan angi hvilken retning det er sannsynlig at aksjekursen skal bevege seg i.

Vi skiller i hovedsak mellom to ulike typer tekniske formasjoner. Det er fortsettende formasjoner, hvor det er sannsynlig at aksjekursen vil fortsette i samme retning som den undeliggende trenden har, og vendeformasjoner som kan angi at den underliggende trenden er i ferd med å bli brutt.

Tekniske indikatorer

Det finnes mange forskjellige tekniske indikatorer og de har flere forskjellige bruksområder. Noen, som for eksempel glidende gjennomsnitt brukes til å finne tekniske trender. Andre, slik som RSI brukes til å se om en aksjekurs er overkjøpt eller oversolgt.

Det de tekniske indikatorene har felles er at de er veldig nyttige verktøy som kan hjelpe deg med å luke ut falske signaler.