Støtte og motstand

Støtte og motstand er det mest grunnleggende å kjenne til innenfor teknisk analyse. Den tekniske støtten og motstanden brukes til å finne tekniske trender og tekniske formasjoner. I tillegg kan disse være nyttige for å finne kjøps eller salgssignaler.

aksjetrading på nett

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Støtte og motstand

Ideen bak teknisk støtte og motstand er at dette er kursnivåer hvor aktørene i markedet finner kursen attraktiv eller for dyr. Dersom aktørene mener en aksjekurs er attraktiv vil dette føre til at det kjøpes flere aksjer, noe som igjen fører til at kursen stiger. Motsatt vil det være dersom aktørene mener kursen er for dyr. Dette vil føre til at færre kjøper aksjen, samtidig som flere tradere vil selge sine aksjer for å sikre gevinster. Det gir et salgspress som igjen gir fallende kurs.

Teknisk støtte og motstand er det mest grunnleggende innenfor day trading for nybegynnere, samtidig er det et veldig viktig verktøy som kan brukes når du trader. For å kunne bruke verktøyet riktig trenger du et program som lar deg tegne inn linjer på kurschart. Når du skal finne tekniske støtter eller motstander leter du etter kursnivåer hvor kursen tidligere har endret retning. På chartet nedenfor kan du se den tekniske støtten ved ca 235 kr. Kursen har tidligere testen dette nivået to ganger, først i midten av oktober, deretter i midten av november. Tredje gangen kursen testen støtten ser vi en kraftig kursbevegelse opp.

teknisk støtte og motstand

Teknisk støtte

Et teknisk støttenivå er et kursnivå hvor markedets aktører mener kursen er lav og attraktiv. Dette fører til økt etterspørsel etter aksjen, noe som igjen gir stigende kurs. En etablert teknisk støtte finner vi når kursen tidligere har reagert opp fra nivået to ganger tidligere. Støttenivået trenger ikke være på en horisontal linje. Linjen som viser støtten kan være både stigende og fallende.

Teknisk motstand

Motstandsnivået er motstykket til den tekniske støtten. Dette er et kursnivå hvor det blir solgt aksjer. Grunnen til dette er at aktørene mener prisen er høy, og derfor ønsker å sikre gevinster eller inngå shorthandler. Dette fører til et salgspress og fallende kurs. Motstandslinjen kan som støtten være fallende eller stigende og horisontal.

Brudd på teknisk støtte og motstand

For å finne etablerte brudd på teknisk støtte og motstand må du bruke et candlestick chart. Når kursen beveger seg på oversiden av en motstand eller på undersiden av en støtte en hel handelsdag vil du ha et etablert brudd.