Aksjekreditt

Aksjekreditt er et verktøy som kan gi deg høyere avkastning, men samtidig får du høyere risiko med på kjøpet. Det gjør at man bør bruke dette med forsiktighet.

aksjetrading på nett

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjekreditt

Aksjekreditt, gearing eller belåning som det også kalles tilbys nå av de aller fleste nettmeglerne. Enkelt forklart fungerer dette slik at du stiller med egenkapital som sikkerhet og nettmegleren gir deg en aksjekreditt som du enten kan bruke intradag eller over en lengre periode. Hvor mye du kan låne fra megleren avhenger av din erfaring, hvor mye egenkapital du har og hvilke aksjer eller finansinstrumenter du vil investere i. Ulike aksjer har ulike krav til egenkapital. Det gjør at du kan få større aksjekreditt om du investerer i trygge aksjer som for eksempel Norsk Hydro, fremfor mer risikable aksjer som DNO.

Kostnader

Det koster ingenting å ha mulighet for gearing tilgjengelig, men det påløper kostnader når du bruker gearing. Dette er en fast rente som kan variere fra nettmegler til nettmegler. Normalt blir denne kostnaden beregnet på etterskudd, etter at du har solgt aksjene du kjøpte med gearing. Det finnes også meglere som trekker denne kostnaden daglig. Det siste gir deg en bedre oversikt over den faktiske kostnaden, og hvordan denne spiller inn på avkastningen du får på din investering.

Praktisk eksempel

Gearing eller aksjekreditt gir deg som kjent en mulighet for å oppnå høyere avkastning, samtidig følger det med økt risiko. Vi har sett at mange har litt problemer med å forstå hvordan gearing fungerer, og at det blir lettere å forstå om man har et praktisk eksempel.

La oss si at du har 10 000 kr du ønsker å bruke til en investering i aksjeselskapet A. Egenkapitalkravet er på 20%. Det gir deg mulighet til å geare investeringen fem ganger. Det vil si at du kan få en aksjekreditt på 50 000 kr. Du har veldig tro på selskapet og investerer derfor maksimalt. Altså egenkapitalen din og aksjekreditten, til sammen 60 000 kr. For enkelthets skyld holder vi rentekostnaden på lånet utenfor eksempelet.

Kursstigning

Selskapet, A, som du har investert i har hatt god kursutvikling og er opp 10% på bare en måned. Det betyr at aksjene du kjøpte for 60 000 kr nå er verdt 66 000 kr. Du velger derfor å selge slik at du kan ta gevinst. Når du selger aksjene leverer du samtidig tilbake 50 000 kr til megleren du lånte penger av. Det gjør at du sitter igjen med 16 000 kr. Altså har du fått en avkastning på egenkapitalen med 60%, eller 6 000 kr. Uten aksjekreditt ville du kun fått 10%, eller 1 000 kr, i avkastning.

Kursfall

Ved kursfall gjelder det å ha en god strategi for å minimere tap dersom du bruker aksjekreditt når du trader aksjer. Det vanligste er å bruke stop loss, som gjør at aksjene selges automatisk dersom kursen faller under ett visst nivå. Ved å bruke dette kan man unngå at et aksjefall fører til tap av hele egenkapitalen.

Når du kjøpte dine aksjer i selskapet A, la du også inn en automatisk stop loss ordre som gjør at aksjen selges dersom den faller 10%. A har nettopp lagt frem en dårlig kvartalsrapport, og det fører til at mange investorer selger aksjen. Aksjen faller raskt 10%, og det gjør at dine aksjer blir solgt på grunn av stop loss. Du kjøpte aksjene for 60 000 kr, og et fall på 10% betyr at du solgte aksjene for 54 000 kr. Etter at du har levert tilbake 50 000 kr sitter du igjen med kun 4 000 kr av egenkapitalen. Det gir deg et effektivt tap på 60%. Dette eksempelet viser hvor kraftig aksjekreditt virker inn på investeringer, og at det er viktig å følge en strategi, slik at du har en plan å følge dersom markedet går mot deg.

Markedsplass med gearing

eToro er en av verdens største markedsplasser for CFD handel, og her får du mulighet til å geare dine investeringer.

eToro tilbyr også mulighet for å legge inn både automatiske stop loss og take profit ordre som kan sikre deg mot tap og selge når du har gevinster. Ordre med stop loss og take profit har ingen garanti for å bli utført, og handel med gearing medfører høy risiko.

Du får også tilgang til et program for teknisk analyse med gratis realtidskurser. Følg disse stegene for å åpne din gratis:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en CFD tradingkonto
  • Få tilgang til gearing

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 51 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.