Tekniske trender

Blant tradere sies det at the trend is your friend. Det er veldig riktig. Tekniske trender sier noe om den langsiktige kursutviklingen til en aksje. Vi skiller mellom stigende, fallende og horisontale trender.

aksjetrading på nett

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Tekniske trender

For å finne tekniske trender må du kunne finne teknisk støtte og motstand. Når du finner en teknisk støtte og en teknisk motstand som beveger seg diagonalt har du funnet en teknisk trend. Selve definisjonen av en etablert teknisk trend er at den tekniske støtte har blitt testet suksessfullt tre ganger, mens den tekniske motstanden har blitt testet to ganger. Når en aksjekurs beveger seg innenfor en trend er det sannsynlig at den vil fortsette innenfor trenden.

tekniske trender

Stigende teknisk trend

En stigende trend er et kursområde hvor aksjekursen beveger seg innenfor en støttelinje og en motstandslinje. Definisjonen av en stigende trend er at kursen har testet støttelinjen tre ganger og alltid på høyere nivåer. I tillegg må kursen ha testet motstanden to ganger, også disse må være på høyere nivåer.

Stigende trender kan også finnes ved å bruke glidende gjennomsnitt. Når kursen beveger seg innenfor en stigende trend vil det korte gjennomsnittet bevege seg på oversiden av det lange gjennomsnittet.

fallende teknisk trend

Fallende teknisk trend

En fallende trend viser at det er sannsynlig med videre fallende kursutvikling. Du finner de fallende trendene ved å finne en støttelinje som har litt testet minst 3 ganger på lavere nivåer. Kursen må også ha testet motstanden to ganger på lavere nivåer.

Du kan også bruke glidende gjennomsnitt til å finne fallende trender. Her vil det korte gjennomsnittet bevege seg på undersiden av det lange gjennomsnittet.

Horisontal teknisk trend

Det finnes også horisontale trender. Disse kalles også sidelengs trender. Du finner disse ved å først finne en teknisk støtte som ligger horisontalt og som har blitt testet tre ganger. Deretter finner du en horisontal teknisk motstand som har blitt testet to ganger.

Etablert brudd på teknisk trend

Etablert brudd på tekniske trender kan gi viktige kjøps- eller salgssignaler som brukes ved aksjetrading. For å finne disse bruddene trenger du et chart med candlesticks. Når kursen beveger seg på oversiden av den tekniske støtten i en teknisk trend og holder seg på oversiden en hel handelsdag slik at du har et helt candlestick på oversiden har du funnet et etablert brudd. Dette signaliserer et trendskifte. Dersom du får et helt candlestick på undersiden av støttelinjen vil dette være et etablert brudd.