Shorthandel

En av de store fordelene med CFD er at man har alle muligheter til å drive shorthandel. Siden CFDer er sammensatte produkter trenger man ikke lete etter investorer som låner ut aksjene sine. Det finnes nemlig CFDer som er spesielt rettet mot shorting.

aksjetrading på nett

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Hva er shorting

Shorthandel eller shorting er å selge en aksje, indeks, råvare eller valuta og gir deg muligheten til å få avkastning fra fallende kurser. Det betyr at dersom du tror at for eksempel Oslo Børs hovedindeks skal falle kan du gå short og få avkastning dersom du har rett.

Shorting av aksjer

Det har blitt mer vanlig blant norske investorer og tradere å shorte aksjer. De aller fleste nettmeglere har begynt å tilby shorthandel til alle som driver med aksjetrading på markedsplassen deres. For å shorte aksjer må man ha en investor som eier aksjene og er villig til å låne bort aksjene. For å låne aksjene betaler man investoren en rente så lenge man låner aksjene. Når du har lånt aksjene selger du dem i markedet. Dersom kursen på aksjen faller vil du kunne kjøpe aksjene tilbake billigere enn hva du solgte dem. Det er forskjellen mellom hva du solgte dem for, og hva du kjøper dem for igjen som avgjør om du tjener på shorthandel. Har kursen falt beholder du nemlig pengene du sparer på å kjøpe aksjen billigere. Stiger derimot kursen vil du måtte kjøpe aksjene tilbake for en høyere pris og da taper du forskjellen mellom hva du solgte aksjene for og hva du må betale for dem.

Shorthandel med CFD

Med CFD har man en løsning på shorthandel som er veldig praktisk. Siden dette er et finansielt instrument som er satt sammen av futures trenger man ikke finne en investorer å låne aksjene av. For å gjøre en shorthandel med CFD er det nok å trykke på selg og du har inngått en shortposisjon. Man kan shorte alle aksjer, indekser, råvarer, valuta og kryptovaluta det finnes CFDer for. Det gjør at man har mange muligheter for å drive med shorting om man trader CFD.

Slik begynner du med shorting

For å shorte CFDer trenger du en tradingkonto hos en nettmegler som tilbyr trading av CFDer. eToro er en av verdens største markedsplasser for CFD og her kan du shorte CFD for alt fra aksjer, indekser, kryptovaluta, råvarer og vanlig valuta. Det koster ikke noe å åpne en traderkonto på eToro, og du får gratis tilgang til realtidskurser og program for teknisk aksjeanalyse. Slik åpner du din traderkonto:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en CFD tradingkonto gratis
  • Gjør innskudd med VISA, bankoverføring, mm

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 51 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.