Trading med akjsekreditt

Gearing eller aksjekreditt kan gi deg en eventyrlig avkastning, men det er også stor risiko forbundet med dette.

Akjsekreditt

Ved gearing av en aksjeportefølje brukes egenkapitalen som sikkerhet, mens meglerhuset eller markedsplassen du bruker vil stille en kreditt tilgjengelig. Det som er viktig kjenne til her, er at dersom aksjekursen faller, vil din egenkapital miste verdi. Motsatt vil det være dersom aksjekursen stiger, da vil verdiøkningen gi deg økt egenkapital. Markedsplassene og meglerhusene har et sikkerhetskrav, det betyr at verdien av din egenkapital må være over dette kravet. Faller verdien av din egenkapital under dette kravet vil du risikere at din investering med akjsekreditt blir tvangssolgt, eller at du må gjøre innskudd for å unngå dette. Vi har ett at mange ikke helt forstår hvordan dette fungerer, og det kan føre til at man tar på seg risiko man ikke forstår. Konsekvensen kan som nevnt bli at du taper store deler av din investerte egenkapital.

aksjetrading på nett

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Strategi for bruk av akjsekreditt

Som nevnt vil bruk av akjsekreditt medføre økt risiko, og dette kan føre til økt tap for porteføljen. Derfor er det viktig at man kjenner til ulike strategier som kan hjelpe til å kontrollere denne risikoen. En av de viktigste strategiene ved bruk av aksjekreditt er stop loss. Stop loss er en automatisk handel hvor investeringen blir solgt dersom aksjekursen faller til et bestemt nivå. Ved bruk av denne tradingstrategien kan du begrense tapet som ellers kunne oppstått dersom du hadde beholdt investeringen.

Trading med gearing

eToro Norge er en markedsplass som er kjent for å tilby noen av de laveste prisene på trading av aksjer, i tillegg har du et stort utvalg av CFD på råvarer, indekser og valuta. Når du åpner en konto på eToro får du tilgang til gratis teknisk analyse program. Med dette programmet kan du følge markedet i realtid uten kostnad og lage dine egne tekniske analyser. eToro tilbyr også gearing når du trader med dem.

Trading med gearing medfører høy risiko.

eToro er en multiasset plattform. Verdien av din portefølje kan stige eller falle. Din kapital er i risiko.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *