Aksjeskolen

Å trade aksjer er et fag i seg selv. Det forutsetter en forståelse av økonomi, politikk, psykologi og tilfeldigheter. Det at det er så omfattende gjør det utfordrende, men samtidig veldig givende. Med nettsiden Aksjeskolen vil du finne nyttige tips som kan hjelpe deg med å finne ut hva slags investeringer som passer best for deg.

aksjetrading på nett

Aksjer, aksjefond eller CFD

Siden vi kaller denne nettsiden Aksjeskolen er det klart at aksjer står i fokus, men det finnes flere måter å investere i aksjer på. Du kan investere direkte i aksjer, eller indirekte via aksjefond eller CFD. Fordelen med å investere i aksjer har flere likheter med å trade CFD.

Aksjer og CFD

Aksjer gir deg tilgang til å investere direkte i selskaper som er notert på børs. Som regel kjøpes aksjer fra banken, via en nettmegler eller megler. CFD kjøpes via en nettmegler, og ved å bruke en nettmegler får man ofte tilgang til langt flere muligheter som shorting, investering i indekser og mulighet for aksjetrading på langt flere børser. Med enkeltaksjer eller CFD er det du som bestemmer hvilke aksjer du skal være eksponert mot. Det er ikke bare en fordel. Det finnes flere hundre aksjer på Oslo Børs, noe som gjør det umulig å ha kontroll over investeringsmulighetene som finnes. Bare tenk på kvartallsrapporter. I kvartallrapportene kommer det masse nyttig informasjon om både det som har skjedd med det enkelte selskap i kvartalet som var, samtidig som det kommer informasjon om hva tiden kan bringe fremover. Det sier seg selv at det er for mye arbeid for en enkelt person.

Aksjefond

Aksjefond blir styrt av et selskap som har flere analytikere som har som jobb å følge et utvalgt knippe selskaper eller et bestemt marked. På grunn av dette samarbeidet kan man oppnå fordeler som man som enkeltperson ikke har en sjanse til å oppnå. En ulempe med aksjefond er at man ikke kan påvirke hvilke aksjer fondet skal investere i. Man kan riktignok velge blant sektorfond, fond som investerer kun i utvalgte markeder, eller kun passivt følger en indeks.

Aksjer, aksjefond, CFD eller en kombinasjon?

Å investere i aksjefond gir man mulighet til å være eksponert mot markedet, og man har en viss trygghet i at det er eksperter som foretar investeringene. Samtidig kan man oppleve at man har en oppfattelse av at noe er i ferd å skje i markedet som mange andre overser. I slike tilfeller vil det være en fordel å kunne handle raskt, da er det aksjer og CFD som er mest gunstig. Aksjeskolen kan dessverre ikke hjelpe deg med å fortelle hva som passer akkurat deg, men vi tror kanskje at du om oss, ser at det ene ikke utelukker det andre. Dersom man deler porteføljen opp, og investerer noe i aksjefond, noe i enkelt aksjer, samtidig som man har deler av porteføljen for CFD trading, har man alle muligheter åpne.

Tidshorisont

Tidshorisont er et viktig begrep innenfor investeringer. Derfor tar vi det også med i Aksjeskolen. Det er også viktig å ha en fast formening om hva som er ens tidshorisont for investeringene før man velger mellom aksjefond, aksjer eller CFD. Aksjefond og aksjer passer best for investeringer med lang tidshorisont. CFD derimot passer best for kortsiktig trading. CFD er en kontrakt som skal speile kursen til det underliggende produktet. At det er et sammensatt produkt gjør at det påløper kostnader dersom man sitter langsiktig i CFD, noe man hadde sluppet unna med investering i aksjer. Samtidig gir CFD muligheter som shorthandel. Siden CFD er et finansinstrument som er satt sammen av en marketmaker er man ikke avhengig av å finne en investor som vil låne bort aksjene sine til en shorter.

Fundamental analyse og teknisk analyse

Fudamental analyse og teknisk analyse er to ulike tilnærminger til hva som er riktig pris av en aksje. Mens fundamental analyse er en tidkrevende prosess som krever stor kjennskap til selskapet som analyseres, er teknisk analyse en effektiv analysemetode som heller fokuserer på hva markedet sier om prisingen av en aksje.

Fundamental analyse

Fundamental analyse bygger på cash flow i selskapet, eller hva selskapet eier av verdier. Det gjør at man kan finne undervurderte selskaper ved å bruke fundamental analyse. Undervurderte selskaper kan på lengre sikt oppnå en rettferdig pris etterhvert som markedet forstår hva den reelle verdien er. Det gjør at fundamental analyse passer for langsiktige investeringer. Samtidig følger analytikere som jobber med fundamental analyse også med på politikk. Politikk legger nemlig rammer for hvordan selskap kan opptre. Det være seg hva eller hvordan ting produseres, skattenivå eller handel internasjonalt.

Teknisk analyse

Teknisk analyse har ikke til hensikt å si noe om hva riktig pris for en aksje er, men derimot prøve å finne hva markedet synes er riktig pris. Ved å lete etter tekniske trender, formasjoner, støtte eller motstandsnivåer, og bruke tekniske indikatorer forsøker teknisk analyse å fange selve markedspsykologien. Teorien bak teknisk analyse bygger for eksempel på at dersom en aksje faller til et visst nivå vil investorene kunne oppfatte aksjen som billig, noe som gir økt etterspørsel og stabilisering av prisen. Aksjeskolen har en egen nettside om teknisk aksjeanalyse hvor du kan lære mer om hvordan man kjenner igjen tekniske formasjoner, trender og bruker ulike tekniske indikatorer.

Oppsummering av aksjeskolen

Aksjeskolen vil begynne oppsummeringen med valg av finansinstrumenter og hvordan disse henger sammen med tidshorisont og analysemetode. Bruker man aksjefond vil man kunne investere i aksjefond som er styrt av eksperter som kan finne undervurderte selskaper, eller selskaper som opplever forbedrede vilkår for driften på grunn av endringer i politikk. Holder man en VPS konto for aksjehandel ved siden kan man utnytte egne ferdigheter og gjøre investeringer i selskaper som for eksempel skal lansere et produkt man har god tro på. Med en tradingkonto for CFD har man tilgang til å utnytte korstiktige svinginger i markedet, det være seg fall eller raske økninger i kursen fra støttenivåer man kan finne ved bruk av teknisk analyse.

Vær din egen megler

Før du gjør investeringer på egenhånd kan det være en god ide å undersøke hvordan trading av CFD forgår. Med en gratis treningskonto på eToro kan du utføre treningshandler til realtidskurser uten å ta risiko. eToro er en markedsplass for CFD på aksjer, indekser, råvarer og valuta, slik at du kan gjøre deg kjent med alle muligheter som finnes i markedet. eToro har også verktøy for teknisk aksjeanalyse slik at du kan lære deg teknisk analyse, samtidig får du tilgang til nyheter som påvirker markedet. Det gjør at eToro god plass å lære mer om trading. Følg disse trinnene for å åpne en gratis treningskonto på eToro:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en gratis treningskonto for CFD trading

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 74 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.